Equip

Actualment hi ha una gran quantitat d’instruments informàtics i tecnològics que poden fer pensar que la feina d’un gestor d’esdeveniments és fàcil d’executar i previsible. Però cap programari pot substituir el que realment distingeix un gestor d’esdeveniments: les seves qualitats personals.

El nostre equip es caracteritza per tenir aquestes qualitats que consideram imprescindibles:

Passió: no hi ha cap dubte que és la número 1 de la llista. Organitzar un esdeveniment és esgotador i quasi sempre estressant. Per poder-lo crear, l’has d’estimar. D’una altra manera no és possible suportar les llargues sessions de feina, les situacions de tensió i tots els moments complicats que un esdeveniment comporta.

Però d’altra banda, no hi ha res més gratificant que la satisfacció de veure l’èxit d’un esdeveniment al quals s’han dedicat mesos de preparatius i hores de treball.

Creativitat: cada esdeveniment nou és com un nounat: necessita atenció especial i un tractament personalitzat. Mai no es pot fer sempre el mateix o simplement copiar el que fan les empreses de la competència. En cada esdeveniment se cerca l’originalitat i la màxima explotació dels recursos de què disposam.

Intercomunicació: la comunicació fluida és la clau d’un esdeveniment d’èxit. En l’organització s’ha de tractar amb tot tipus de persones: clients, proveïdors, membres del govern, funcionaris... No perdre mai els nervis, fer confluir tothom envers un mateix objectiu, llimar les asprors, etc. són condicions indispensables per a l’èxit final.

Això no només s’aconsegueix essent diplomàtic i simpàtic, sinó mantenint els peus a terra i tenint clara l’única finalitat de la nostra feina: aconseguir posar tothom en el camí que condueix cap a l’èxit de l’esdeveniment.

Capacitat organitzativa: organitzar un esdeveniment requereix ser extremadament organitzat, així com saber prioritzar i tenir capacitat multifuncional. Un gestor d’esdeveniments ha de coordinar molts elements i dirigir molta gent alhora. Res de tot això no s’aconsegueix sense una excepcional capacitat d’organització. Ni el millor programri ho pot substituir.

Esperit de treballar en equip: muntar un esdeveniment, i més a gran escala, és impossible sense un equip format per persones convençudes d’aquesta manera de fer feina. Cada peça de l’engranatge ha de funcionar de manera perfecta per assegurar que s’aconsegueix la finalitat de l’esdeveniment perfecte.

Flexibilitat: hem dit que la passió es la qualitat número 1, però quasi al mateix nivell es troba la flexibilitat. Si hi ha qualque cosa segura en l’organització d’un esdeveniment és que no hi ha res segur. Tot en el món es mou, canvia i constantment sorgeixen imprevists. Saber-ho solucionar i tenir un pla B, C i totes les lletres de l’alfabet que siguin necessàries és bàsic per arribar a la meta botant tots els obstacles.

Actitud de “que no s’estengui el pànic”: en cada esdeveniment hi ha focs que s’han d’extingir: un ponent que perd l’avió, problemes en la selecció del menú, un proveïdor que no arriba, un projector que no funciona... Mantenir la calma i només pensar a cercar la solució són imprescindibles per aconseguir l’objectiu. Del pànic a la satisfacció de l’objectiu assolit hi ha un pas que és la resolució sense nervis dels problemes.

Tot això pot sonar una mica a bogeria i, realment, s’ha d’estar una mica boig per fer aquesta feina. Però a MBS sabem que no perdre mai de vista els petits detalls, fer feina amb els millors, arribar les primeres i anar-se’n les darreres d’un esdeveniment i, a més de tot això, mantenir sempre el bon humor, garanteix l’èxit del nostre treball, fer les persones un poc millor.